پنج سطر

از هر کتاب

بایگانی برای ‘گیورگیس آقاسی (مترجم)’

مدرسه شبانه‌روزی دخترانه (رایت دربی)، هیجده میل از شهر (لان‌ست) فاصله داشت. این مدرسه دارای چند اطاق بود که یکی از اطاقهای بزرگ آن، مختص تدریس بود. از این اطاق، علاوه بر تدریس، بعنوان اطاق نشیمن نیز استفاده میشد. اطاق مزبور دو در بزرگ داشت و بسیار تمیز و مرتب بود. علاوه بر یک میز تحریر، دو نیمکت بزرگ و چند صندلی نز آنجا قرار داشتند. مدرسه شبانه‌روزی مزبور، توسط   ادامه ...

انتشارات مطبوعاتی بامداد کتاب غیرایرانی گیورگیس آقاسی (مترجم) لیلیان هلمن

قزاقها، یازده ساعت لاینقطع جنگ کرده بودند. غرش توپها مدتها پیش خاموش شده و اینک جز چکاچک شمشیر و نیزه و فریاد مردان جنگی صدای دیگری بگوش نمی‌رسید. هرگاه که «تاراس ایوانویچ بولبا؟» بعلت عدم وجود خصم مکث میکرد، چشمان خون‌گرفته خود را بر افراد میدوخت و نگاهی باطراف خویش می‌انداخت و سرش را با رضایت خاطر می‌جنباند. گروه کشته‌شدگان بسیار کثیر بود. بولبا هرچند که در جنگهای بسیاری شرکت   ادامه ...

انتشارات ممتاز کتاب غیرایرانی گیورگیس آقاسی (مترجم) نیکولای گوگول