پنج سطر

از هر کتاب

بایگانی برای ‘مکسین هانگ کینگستون’

مادرم گفت: «می‌خواهم یک چیزی بهت بگم که نباید به کسی بگی. در چین پدرت یک خواهر داشت که خودکشی کرد. خودشو انداخت تو چاه مزرعه. ما همیشه می گیم پدرت فقط برادر داشت چون مثل اینه که اون خواهره هرگز به دنیا نیومده باشه.» «در سال ۱۹۲۴ چندروز بعد از این که دهکدهء ما برای هفده نفر جان به سرعت جشن عروسی گرفت – تا مطمئن که جونهایی که   ادامه ...

انتشارات اسپرک پرویندخت بیگلری (مترجم) کتاب غیرایرانی مکسین هانگ کینگستون