پنج سطر

از هر کتاب

بایگانی برای ‘محمد رفیعی مهرآبادی (مترجم)’

کلانتر جف مک‌کرتین در کنار همسرش و در بستر خویش در طبقه بالای ساختمان زندان در آندروجونز، مرکز اداری شهرستان جولی، در خواب عمیقی بود که با صدای کوبیدن در اتاق بیدار شد. او خواب سنگینی داشت، و فقط با ی صدای بلند و غیرعادی یا وقتی همسرش او را بشدت تکان می‌داد، می‌توانست پیش از دمیدن آفتاب و رسیدن بامداد از خواب بیدار شود. کلانتر و همسرش در یک   ادامه ...

ارسکین کالدول انتشارات مهرداد کتاب غیرایرانی محمد رفیعی مهرآبادی (مترجم)