پنج سطر

از هر کتاب

بایگانی برای ‘ولتر’

در زمان سلطنت شاه موابدار مرد جوانی از اهالی بابل بنام صدیق زندگی می‌کرد. طبیعت نه تنها به او یک هوش و ذکاوت نبوغ‌آسا هدیه کرده بود بلکه پدرو مادری برجسته و فهیم هم داشت که در طریق آموزش او از هیچ تلاشی فروگذار نکرده بودند. او جوان و ثروتمند بود ولی آموخته بود چگونه میتوان به احساسات سرکش جوانی سرپوش گذاشت. این جوان به هیچ وجه خود پرست و   ادامه ...

تورج هاشمی (مترجم) کتاب غیرایرانی ولتر