پنج سطر

از هر کتاب

بایگانی برای ‘فریدون حاجتی (مترجم)’

سال‌ها گذشت، به من گفتند که جستجوی آن‌ها بی‌حاصل بوده و کمترین نشانی از موجود زنده یا مرده در آنجا نیافتند. خشم و کینه و به اعتقاد من هراسی که آن‌ها را تا سرحد دیوانگی کشانده بود موجب شد که بالاخره بتوانند بدرون آن دیوارهای متروک که سالیان متمادی موجب ترس و دوری مردم شده بود راه یابند و در آنجا سکوت و خاموشی مطلق را احساس کنند. دیدن سرداب‌های   ادامه ...

انتشارات اکباتان دافنه دوموریه فریدون حاجتی (مترجم) کتاب غیرایرانی