پنج سطر

از هر کتاب

بایگانی برای ‘جووانی گوارسکی’

اندرمعارفه با شخصی موسوم به آقای ووندر یا عمویی که فرصت‌ها را از دست نمی‌دهد و گیرافتادن شارلوت در دردسری خوفناک و لزوم پیدا کردن شوهر در اسرع اوقات بالاخره یک‌نفر پیدا شد که به آقای «سافو مادلیس» بگوید: از دو حال خارج نیست، یا در انتخاب اسم اشتباه کرده یا در جنسیت. از جوابی که حضرت والا سافو مادلیس به این یک نفر داد بی‌خبریم، اما این‌را می‌دانیم که   ادامه ...

جمشید ارجمند (مترجم) جووانی گوارسکی کتاب غیرایرانی نشر پرواز