پنج سطر

از هر کتاب

بایگانی برای ‘محمد سلیمانی‌نیا (مترجم)’

هفت ساله بودم که با پدر، مادر، و برادر چهارده ساله ام فرشید از آبادان به شهر ویتی یر کالیفرنیا آمدیم. برادر بزرگترم فرید را یک سال پیش از آن به فیلادلفیا فرستاده بودند و آنجا به دبیرستان می رفت. او هم مثل خیلی از جوان های ایرانی آرزو داشت خارج از کشور درس بخواند، و با وجود اشک های مادر مارا ترک کرده و پیش عمویم و همسر آمریکایی   ادامه ...

فیروزه جزایری دوما کتاب غیرایرانی محمد سلیمانی‌نیا (مترجم) نشر قصه