پنج سطر

از هر کتاب

بایگانی برای ‘خوئائو اوبالدو ریبیرو’

سیفلیس این جوری‌یه دیگه. همیشه در حرکته. اگه به حال خودش بذارینش فریاد آدمو به آسمون می رسونه و هزار جور درد بی درمون دیگه به جون آدم میندازه. برای همینه که آدم همیشه باید تو جاده مواظب باشه بلایی از طرف زن ها سرش نیاد. این قانون اوله. از پائولو آفونسو بگیر تا جاهای خیلی خیلی دور دیگه، به خصوص شبا که آدم تو این جاده های کثافت مالرو   ادامه ...

احمد گلشیری (مترجم) انتشارات نگاه خوئائو اوبالدو ریبیرو کتاب غیرایرانی