پنج سطر

از هر کتاب

بایگانی برای ‘انتشارات فرخی’

عمارتی وسیع و سه‌طبقه، ولی کهنه‌ساز، در وسط زمینی به مساحت یک جریب به مسافت چهارکیلومتری شهر ماکسبورو قرار داشت. این عمارت که ساکنین حوالی آن‌را دخمه می‌نامیدند از سال‌ها پیش متروک مانده و رو به خرابی رفته بود. ولی اخیرا یک شرکت مقاطعه‌کار به نام شرکت سهامی روشتون، دست به مرمت آن زده و عده‌ای را برای این کار اجیر کرده بود. در اینجا روی‌هم‌رفته بیست و پنج نفر   ادامه ...

انتشارات فرخی رابرت ترسال رحیم نامور (مترجم) کتاب غیرایرانی

خانم واکر متولد فولکلان زن سالخورده‌ای بود که از چهل سال پیش یک پانسیون بورژوازی در پاریس در کوچه سنت ژنه ویو بین ناحیه لاتن و حومه سن مارسو واقع در شهر پاریس اداره می‌کرد. این پانسیون که بنام پانسیون مادام واکر شهرت داشت مردان و زنان و جوانان و پیران را از هر طبقه در منزل خود می‌پذیرفت و تا آن روز کسی نشنیده بود که از این پانیسیون   ادامه ...

انتشارات فرخی انوره دو بالزاک بهروز بهزاد (مترجم) کتاب غیرایرانی