پنج سطر

از هر کتاب

آقای جوزف گیبن رات، مباشر و دلال، هیچ‌گونه ویژگی خاص یا امتیازی که او را از دیگر هم‌شهریانش متمایز کند نداشت، او هم مانند دیگران از بدنی سالم و تنومند برخوردار بود و استعداد نسبتا خوبی در رابطه با کارش داشت. علاقه و احترام خاصی برای پول قائل بود، خانه کوچک شخصی با یک باغ و یک آرامگاه خانوادگی در گورستان، اگرچه وابستگی مختصری به کلیسا داشت با اینحال کم و بیش متعصب به حساب نمی‌آمد، ایمانی همیشگی به خدا و قدرت الهی داشت و در برابر سرنوشت غیر قابل تغییر تابع همان تسلیم کورکورانه طبقه متوسط آبرومند بود…

اعجوبه

• هرمان هسته
• ترجمه مینا بیگلری
• انتشارات اسپرک

انتشارات اسپرک, کتاب غیرایرانی, مینا بیگلری (مترجم), هرمان هسه