پنج سطر

از هر کتاب

بیگانه اثر آلبر کامو
مادرم امروز مرد. شاید هم دیروز، نمی دانم. تلگرامی به این مضمون از خانه سالمندان دریافت داشته ام!
«مادر،درگذشت.تدفین فردا.همدردی عمیق».
از تلگرام چیزی دستگیرم نشد. شاید این واقعه دیروز اتفاق افتاده باشد. نوانخانه پیران در «مارنگو» هشتادکیلومتری الجزیره است. ساعت دو سوار اتوبوس خواهم شد و بعد از ظهر به آنجا خواهم رسید. به این ترتیب می توانم شب را در کنار جاده بیدار بمانم و فردا عصر مراجعت کنم…

بیگانه

• آلبر کامو
• ترجمه جلال آل احمد و علی اصغر خبره زاده
• انتشارات نگاه

◄ بخشهایی از فیلم سینمایی بیگانه، محصول ۱۹۶۷ ایتالیا، به کارگردانی لوکینو ویسکونتی و با بازی مارچلو ماسترویانی و آنا کارینا:

 

طراحی گرافیک مهدی محجوب
آلبر کامو, انتشارات نگاه, جلال آل احمد (مترجم), علی‌اصغر خبره‌زاده (مترجم), کتاب غیرایرانی