پنج سطر

از هر کتاب

به خونسردی

در گندمزارهای دشت مرتفع کانزاس غربی دهکدهء هاکلوم واقع شده است. اینجا منطقهء دورافتاده شمالی است که مردم دیگر نقاط کانزاس آن را «آن طرفها» می‌نامند. این دهستان که حدود ۷۰ میلی شرق مرز کولورادو است، با آسمان نیلگون و هوای صاف بیابانی بیشتر شبیه مناطق باختری است تا نقاط مرکزی، لهجه محلی آنجا با صدای تودماغی مردمان دشت‌نشین آهنگی خشن دارد. مردها اکثرا شلوارهای تنگ و چکمه‌های پاشنه‌دار با سرپنجه‌ای باریک به پا می‌کنند. دشت مسطح چشم‌اندازی بس پهناور دارد و اسبها و گله‌های گاو همچنین دسته‌ای از برجهای انبار غله به رنگ سفید که با دلارایی معابد یونانی قامت برافراشته‌اند از مسافتی بسیار دور دیده می‌شوند.
دهکدهء هالکوم را هم از مسافتی دور می‌توان دید، گو اینکه نقاط دیدنی زیادی ندارد. این دهکده مجموعه‌ای است از ساختمانهای نامرتب که در دو طرف خط راه‌آهن سانتافه واقع شده‌اند، این ده با خانه‌های درهم‌ریخته‌اش از جنوب به پهنه‌های قهوه‌ای‌رنگ کرانهء رودخانهء کانزاس، از شمال به شاهراه شمارهء ۵۰ و از شرق و غرب به مزارع گندم و سبزه‌زارها محدود می‌شود…

به خونسردی

• ترومن کاپوتی
• ترجمه باهره راسخ
• انتشارات فرانکلینطراحی گرافیک و تبلیغات، طراحی لوگو، طراحی بروشور، طراحی کاتالوگ، طراحی سایت

◄ اقتباس سینمایی از کتاب به خونسردی، در فیلم “در کمال خونسردی” محصول ۱۹۶۷ به کارگردانی ریچارد بروکس:

 

انتشارات فرانکلین, ترومن کاپوتی, کتاب غیرایرانی