پنج سطر

از هر کتاب

من چه گناهی مرتکب شدم که استحقاق چنین عقوبتی را پیدا کردم
من دیگر پسری ندارم
این آخری که بچه خود من نیست
نفرین بزرگ من روی سر او در پرواز است
مسافرت… من اسب خود را برای انجام مسافرت خواهم فرستاد
مسیو توماس
دوست عزیزم ویلیام ترشهام … شما از من درخواست کرده اید که خاطرات خوش خود را در این خزان زندگی که مشیت پروردگار به من لطف کرده است برشته تحریر در آورم. ولی در شروع من چنین خوشبخت و راضی نبوده ام. بخاطر آوردن آن وقایع و حوادث آنچنانکه شما به آن نام داده اید برای شخص خود من حاوی شادی و در عین حال درد و رنج فراوانی است. من با تقدیم احترام و سپاسگزاری از درگاه ملکوتی کسی که مسبب تمام حوادث خوب و بد در زندگی بشر است، بشما اطمینان میدهم که راهنمائی ها و کمک های او بود که مرا از مهلکه های مخوف نجات داد. من شک ندارم که همانطور که خود شما بارها متذکر شدید حوادث و بلاهائی که بر سر من هبوط کرده و مرا در میان مردمی بدوی قرار داد میتواند مطلب جالب توجهی برای آنهائی که میل دارند سرگذشت انسان ها را در زمان گذشته بدانند، باشد. البته توجه خواهید داشت که نقل یک داستان توسط یک دوست و گوش دادن به آن بوسیله دوست دیگر وقتی برشته تحریر در آمد نیمی از زیبائی و لطف خود را از دست خواهد داد.

راب روی

• والتر اسکات
• ترجمه تورج هاشمی
• نشر اینترنتی

 

طراحی گرافیک و تبلیغات، طراحی لوگو، طراحی بروشور، طراحی کاتالوگ، طراحی سایت

طراحی گرافیک مهدی محجوب
تورج هاشمی (مترجم), کتاب غیرایرانی, والتر اسکات