پنج سطر

از هر کتاب

خاطرات پس از مرگ براس کوباس

گاهی اوقات حیران می‌مانم، نمی‌دانم این خاطرات را از اول شروع کنم یا از اخر، به عبارت دیگر از تولد خودم یا از مرگم. قبول دارم، رسم و راه رایج این است که آدم از تولد شرع کند. اما دو نکته باعث شد روش متفاوتی پیش بگیرم: نکتهء اول این که، اگر بخواهیم دقیق حرف بزنیم، من نویسنده‌ای فقید هستم، اما نه به معنای آدمی که چیزی نوشته و حالا مرده، بلکه به معنای آدمی که مرده و حالا دارد می‌نویسد. نویسنده‌ای که گور برای او به راستی گهواره جدیدی بوده، نکتهء دوم این که اگر این جور نگاه کنیم کتاب نوشته‌ای طرب‌افزا و بدیع خواهد شد. موسی هم که مرگ خود را روایت کرد، آن را نه در آغاز که در پایان کتابش گذاشت. و این تفاوت اصلی این کتاب با اسفار پنج‌گانه است.
باری، با توجه به آنچه گفتم: من در ساعت دو بعد از ظهر جمعه‌ای از ماه اوت ۱۸۶۹ در خانهء ییلاقی زیبای خودم واقع در کاتومبی، جانه به جان آفرین تسلیم کردم…

خاطرات پس از مرگ براس کوباس

ماشادو د آسس
• ترجمه عبدالله کوثری
• انتشارات مروارید

 

طراحی گرافیک و تبلیغات، طراحی لوگو، طراحی بروشور، طراحی کاتالوگ، طراحی سایت

انتشارات مروارید, عبدالله کوثری (مترجم), کتاب غیرایرانی, ماشادو د آسس