پنج سطر

از هر کتاب

کتابخانه بابل

جهان (که دیگران آن را کتابخانه می‌نامند) از تعدادی نامشخص، یا شاید نامتناهی، تالار شش ضلعی تشکیل شده است، با چاههای وسیع تهویه در وسط، که با نرده‌هایی کوتاه احاطه شده‌اند. از هرکدام از این شش‌ضلعی‌ها، طبقات تحتانی یا فوقانی را تا بی‌نهایت مشاهده می‌کنیم. توزیع تالارها یکنواخت است. بیست قفسه بلند، از قرار پنج قفسه در هر طرف، دیوارها را، به جز دو دیوار، پوشنانده‌اند. ارتفاع آنها، که همان ارتفاع خود طبقات است، تقریبا به قد یک کتابدار میان قامت است. هرکدام از اضلاع باز به راهرو کوچکی می‌رسد که آن هم به تالار دیگری باز می‌شود که مشابه اوّلی و تمام تالارهاست. در راست و چپ راهردو دو اتاقک بسیار کوچک قرار دارد. یکی برای سرپا خوابیدن است، دیگری برای رفع حاجت. از کنار آنها پلکانی مارپیچ می‌گذرد، که از بالا و پائین تا چشم کار می‌کند ادامه دارد. در راهرو آئینه‌ای هست که ظواهر را دوبرابر می‌کند. مردم از آن نتیجه می‌گیرند که کتابخانه بی‌نهایت نیست…

کتابخانه بابل (مجموعه داستان)

• خورخه لوئیس بورخس
• ترجمه کاوه سیدحسینی
• انتشارات نیلوفر

طراحی گرافیک و تبلیغات، طراحی لوگو، طراحی بروشور، طراحی کاتالوگ، طراحی سایت

طراحی گرافیک مهدی محجوب
انتشارات نیلوفر, خورخه لوئیس بورخس, کاوه سیدحسینی (مترجم), کتاب غیرایرانی