پنج سطر

از هر کتاب

 

سالهای پیش کریلا پترویچ ترویکوروف که از اربابان قدیمی روس بود، در یکی از املاک شخصی خود زندگی می‌کرد و بعلت داشتن مال و مکنت، اصل و نسب اشرافی و روابطش، در همه ولایاتی که در آنها ملک شخصی داشت از مقام و منزلت والا برخوردار بود. همسایه‌هااز خدمت در راه ارضای هوسهای او خوشوقت بودند و مامورین ولایتی وقتی نامش را می‌شنیدند برخود می‌لرزیدند، کریلا پتروویچ تملق و چاپلوسی دیگران را حق مسلم خود می‌شمرد، خانه‌اش همواره پر از مهمانانی بود که محیط عیش و نوش او را گرم می‌کردندو از بزم‌های پر سر و صدا و حتی گاهی جنجالی او سهمی می‌گرفتند. کسی جرئت نمیکرد دعوتهای او را رد کند و یا در روزهای معین برای ادای احترام، در دهکدهء پکروفسکویه شرفیاب نشود. کریلا پترویچ در زندگی روزمره همه معایب یک آدم بیسواد را دارا بود، و چنان نازپرورده همه اطرافیان خود بود که بنا به عادت مالوف هر طوری که می‌خواست به هیجانات شدید خلق تند و آتشین، بهمه هوسهای عقل محدود خویش میدان می‌داد…

دوبروفسکی

الکساندر پوشکین
• ترجمه علی بیات و ضیاءالله فروشانی

 

طراحی گرافیک و تبلیغات، طراحی لوگو، طراحی بروشور، طراحی کاتالوگ، طراحی سایت

طراحی گرافیک مهدی محجوب
الکساندر پوشکین, ضیاءالله فروشانی (مترجم), علی بیات (مترجم), کتاب غیرایرانی