پنج سطر

از هر کتاب

طالع نحس

در یک چشم بر هم زدن اتفاق افتاد. حرکتی در کهکشانها که وقوع آن می‌باید مدت درازی به طول می‌انجامید در یک میلیونیوم ثانیه روی داد. در رصدخانه کیپ‌هاتی، ستاره‌شناس جوانی مبهوت و درمانده بر جای خود نشسته بود چرا که تنها یک لحظه در روشن کردن دوربینی که ممکن بود بتواند از آن پدیده منحصر به فرد عکسبرداری کند درنگ کرده بود. پدیده‌ای که از درهم شکستن ذرات معلق سه صورت فلکی تشکیل شده و منجر به شکل گرفتن ستاره‌ای سیاه اما درخشان گشته بود. ذرات معلق سه صورت فلکی جُدی، سرطان و اَسد ناگهان فرو پاشیدند، سپس با جاذبه‌ای خارق‌العاده یکدیگر را جذب کردند و در نهایت به صورت اخگری متلاطم در کهشکشان به پرواز درآمدند. ستاره‌شناس جوان در حالی که آه حسرت خود را فرو می‌داد از درون تلسکوپ رصدخانه، به این ستاره سیاه می‌نگریست. اکنون به نظرش می‌رسید که سه صورت فلکی در حال لرزیدن هستند اما در واقع این امر از لرزش دستان او برروی چشمی تلسکوپ ناشی شده بود…

طالع نحس

دیویر سلتزر
• ترجمه شهریار نیرومند
• نشر سمیر

 

 

طراحی گرافیک مهدی محجوب
دیویر سلتزر, شهریار نیرومند (مترجم), کتاب غیرایرانی, نشر سمیر