پنج سطر

از هر کتاب

تاجر ونیزی

انتونیو-در حقیقت نمی‌دانم سبب اندوه من چیست.
ولی این غم مرا آزاد می‌دهد. شما می‌گوئید باعث آزار شما هم هست ولی باید بدانم که چگونه دچار آن شدم و گرفتارش گشتم
و سرچشمهء آن چیست و از چه به وجود آمده،
این اندوه چنان عقل را از کف من ربوده است که در مورد شناسائی وجود خویش حیران شده ام.
سالارینو- ضمیر تو در روی همان اقیانوسی در تلاطم است که کشتی‌های تو با بادبانهای باشکوه خود مانند اعیان و ثروتمندان شهرنشین در حرکتند. اینها به جلوه و شکوه دریا می‌مانند که با نظر تحقیر به رهگذران حقیری که آنان را احترام می‌نهند و در برابرشان سر تعظیم فرود می‌آورند نظاره می‌کنند. در حای که با بالهای بافته شده خود از کنار آنها به سرعت پرواز می‌کنند.
سولانیو-باورکنید، آقا، اگر من این همه ثروت را به خطر انداخته بودم، تمامی فکر من باامیدهائی که نسبت به منافع آن داشتم همسفر می‌شد و علف می‌چیدم برای اینکه بفهمم باد از کدام سو میوزد…

 

■ تاجر ونیزی

• ویلیام شکسپیر
• ترجمهء علاءالدین پازارگادی
• انتشارات علمی و فرهنگی

طراحی گرافیک و تبلیغات، طراحی لوگو، طراحی بروشور، طراحی کاتالوگ، طراحی سایت

◄ فیلم تاجر ونیزی، محصول ۲۰۰۴ به کارگردانی مایکل ردفورد و با هنرنمایی آل پاچینو:

 

انتشارات علمی و فرهنگی, علاالدین پازارگادی (مترجم), کتاب غیرایرانی, ویلیام شکسپیر