پنج سطر

از هر کتاب

تصویر دوریان گری

عطر گیرای گل سرخ در اتاق کار پیچیده بود. نسیم ملایم تابستان سر و شاخ درختان باغ را تکان می‌داد و از پنجره‌های باز رایحهء فرحبخش یاس بنفش و سایر گلهای زیبا به درون اتاق می‌رسید.
لرد هانری وتون در گوشه اتاق در روی نیمکت راحت روی نازبالش‌هائی که از چرم ایرانی پوشیده شده بود، دراز کشیده و برحسب عادت پشت سر هم سیگار می‌کشید و از خلال پنجره چشمش را به خوشه‌های زرین درختی که شاخه‌های تر و تازه‌اش در زیر بار زیبائی خم شده بود، دوخته بود.
گاهی سایهء دسته‌ای از پرندگان که در آسمان شفاف می‌پریدند روی پرده‌های حریر پنجرهء بزرگی می‌افتاد و روی متن یکنواخت حریر نقش‌های درشتی مثل پرده‌های ژاپنی پدیدار می‌شد. لرد هانری چشمش را به این پرده دوخته و به فکر پرده‌های نقاشی هنرمندان توکیو افتاد که با صورت‌های کهربای کمرنگ و نقش‌های بدیع سعی می‌کنند سرعت و حرکت را مجسم نمایند.
زنبورها در دور و ور گلها چرخ می‌خوردند و همهمه راه انداخته بودند. مثل این بود که به صلح و صفائی که در باغ مسلط است، کمک می‌کنند. صدای همهمه لندن مانند آهنگ یکنواخت ارگ عظیمی از دور به گوش میرسید.
در وسط اتاق تصویر تمام تنه جوان فوق‌العاده زیبائی را در روی سه‌پایه عظیمی گذاشته بودند. در مقابل تصویر به فاصله کمی نقاش نشسته بود. نقاش همان بازیل هالوارد است که چند سال قبل ناگهان مفقودالاثر شد و لندنی‌ها حدس‌های مختلفی درباره آن زدند…

 

تصویر دوریان گری

• اسکار وایلد
• ترجمه رضا مشایخی

• انتشارات کمانگیر

طراحی گرافیک و تبلیغات، طراحی لوگو، طراحی بروشور، طراحی کاتالوگ، طراحی سایت

◄ یکی از چندین اقتباس سینمایی تصویر دوریان گری، فیلم “دوریان گری”، نام به کارگردانی ماسیمو دالامانو که در سال ۱۹۷۰منتشر شد:

 

 

◄ یکی از چندین اقتباس سینمایی تصویر دوریان گری، فیلمی به همین نام به کارگردانی آلبر لوین که در سال ۱۹۴۵منتشر شد:

 

اسکار وایلد, انتشارات کمانگیر, رضا مشایخی (مترجم), کتاب غیرایرانی