پنج سطر

از هر کتاب

بایگانی برای ‘الکساندر پوشکین’

  سالهای پیش کریلا پترویچ ترویکوروف که از اربابان قدیمی روس بود، در یکی از املاک شخصی خود زندگی می‌کرد و بعلت داشتن مال و مکنت، اصل و نسب اشرافی و روابطش، در همه ولایاتی که در آنها ملک شخصی داشت از مقام و منزلت والا برخوردار بود. همسایه‌هااز خدمت در راه ارضای هوسهای او خوشوقت بودند و مامورین ولایتی وقتی نامش را می‌شنیدند برخود می‌لرزیدند، کریلا پتروویچ تملق و   ادامه ...

الکساندر پوشکین ضیاءالله فروشانی (مترجم) علی بیات (مترجم) کتاب غیرایرانی

پدرم، آندره پترویچ گرنیوف، که به هنگام جوانی‌اش تحت فرماندهی کنت مونیش خدمت کرده بود، به سال هزار و هفتصد و اندی با درجه سرگردی از ارتش کناره گرفت. و پس از آن، برای همیشه در ملک شخصی‌اش در استان سیمبرسک روزگار می‌گذراند، و همانجا بود که با آودوتیا-واسیلیونا، دختر خرده مالکی شهرستانی، ازدواج کرد. پدر و مادرم صاحب نه فرزند شدند، ولی برادران و خواهرانم، همگی در سنین کودکی   ادامه ...

الکساندر پوشکین انتشارات میلاد بهاران شیوا رویگریان (مترجم) کتاب غیرایرانی