پنج سطر

از هر کتاب

انجمن شاعران مرده

در تالار نیایش سنگی دبیرستان ولتون، مدرسه شبانه روزي خصوصی که در لابلاي بلندي هاي دور افتاده ایالت ورمانت قرار داشت، بیش از سیصد پسر که همگی روپوش دبیرستان را به تن داشتند، در دو طرف راهروي بلند تالار، در میان چهره هاي پرغرور پدر و مادرهاشان به انتظار نشسته بودند. با ورود مرد کوتاه قد و مسنی که ردایی بلند و گشاد بر تن داشت، نی انبان هاي اسکاتلندي لحظهاي نواختن گرفتند. مرد، شمعی را روشن کرد و پیشاپیشِ گام هاي موزون دانش آموزان پرچمدار، از برابر معلمان رداپوش و فارغ التحصیلان از راهروي سنگفرش شده گذشت و به تالار پرقدمت نیایش وارد شد.
چهار پسر پرچمدار، موقرانه تا سکوي خطابه پیش رفتند. چند پیرمرد هم که آخرین شان شمعی را با غرور در دست داشت، آرام آرام در پی آنان قدم بر میداشتند.
گیل نولان، مدیر مدرسه، که مردي درشت اندام بود و کمی بیش از شصت سال سن داشت، تا رسیدن آنان بر سکو ایستاد. سپس با شور و شوق، در حالی که به مرد شمع به دست اشاره میکرد گفت:
«. خانم ها، آقایان … و … فرزندان من، … اینک مشعل دانش »
حضار، آرام و با وقار کف زدند و پیرمرد شمع به دست آهسته قدمی به جلو گذاشت. نوازنده در گوشه شاه نشین « سرفرازي » و « انضباط » ،« افتخار » ،« سنت » در جا قدمرو زد و چهار پرچمدار، پرچمها را که رويشان نوشته شده بود پایین آوردند و همزمان با حضار، به آرامی نشستند…

انجمن شاعران مرده

• ن. ه کلاین‌بام
• ترجمه حمید خادمی

طراحی گرافیک و تبلیغات، طراحی لوگو، طراحی بروشور، طراحی کاتالوگ، طراحی سایت

◄ اقتباس سینمایی سال ۱۹۸۹ از کتاب انجمن شاعران مرده، به کارگردانی پیتر ویر و بازی رابین ویلیامز:

 

حمید خادمی (مترجم), کتاب غیرایرانی, ن. ه کلاین‌بام