پنج سطر

از هر کتاب

سکوت بره‌ها

بخش «علوم رفتاری» سازمان اف.بی.آی، که به جنایتهای پی در پی رسیدگی می‌کند، در طبقهء زیرین ساختمان آکادمی «کوانتیسو»، به گونه‌ای قرار گرفته، که تقریبا از نظرها پنهان است.
«کلاریس استارلینگ»، در حالی که بر اثر دویدن سریع از بلوار هوگان، واقع در میدان تمرین تیراندازی برافروخته شده بود، به آن بخش رسید. علفی در میان موهایش بود و روی بادگیری که با نشان اف.بی.آی بر تن داشت نیز، لکه‌ای از چمن دیده می‌شد، که بر اثر تمرین برای دستگیری مجرم و در غلتیدن برروی زمین به وجود آمده بود.
در دفتر بیرونی کسی نبود، بنابراین وی در انعکاس تصویرش برروی شیشه‌ای خود را کمی مرتب کرد، هرچند می‌دانست که بدون آن کار هم مرتب به نظر می‌آید. دستش بوی باروت گرفته بود، اما چون عجله داشت نمی‌توانست آن را بشوید، زیرا آقای «جک کرافورد» رییس بخش، همان لحظه او را احضار کرده بود…

سکوت بره‌ها

• توماس هریس
• ترجمه اصغر اندرودی/مجتبی مینائی
• نشر دایره

طراحی گرافیک مهدی محجوب
اصغر اندرودی (مترجم), انتشارات دایره, توماس هریس, کتاب غیرایرانی, مجتبی مینائی (مترجم)