پنج سطر

از هر کتاب

وقتی ژونا کاردا شاخه نارون را به زمین کشید، سگ های سِربِر یکجا شروع کردند به عوعو و مردم را به ترس و وحشت انداختند، چون از زمان های قدیم مردم اعتقاد داشتند که هر وقت سگها پارس کنند دنیا به آخر می رسد، و سگها تا آن موقع صدایی از خود درنیاورده بودند. حالا دیگر کسی یادش نیست که منشاء این خرافه ریشه دار یا اعتقاد استوار از کجاست…

بلم سنگی

• ژوزه ساراماگو

• ترجمه مهدی غبرایی

• انتشارات هاشمی

 

طراحی گرافیک مهدی محجوب
انتشارات هاشمی, ژوزه ساراماگو, کتاب غیرایرانی, مهدی غبرایی (مترجم)