پنج سطر

از هر کتاب

بایگانی برای ‘انتشارات بوتیمار’

تا آنجا که من خبر دارم کیتارو نامی، تنها بنی‌بشری است که متن ترانه «دیروز» بیتلز را به ژاپنی سروده است [البته ژاپنی که چه عرض کنم، لهجه غلیظ کانسایی!] ایشان عادت داشت زیر دوش بزند زیر آواز و با کمال احساس، ترانه‌ی خود را بخواند: «دیروز دو روز قبل از فرداست، و یک روز بعد از دو روز قبل است.» تا آنجا که به یاد دارم از اینجا آغاز   ادامه ...

انتشارات بوتیمار کتاب غیرایرانی مونا حسینی (مترجم) هاروکی موراکامی