پنج سطر

از هر کتاب

بایگانی برای ‘حسن مروی (مترجم)’

اوایل بهار ۱۷۵۰، در غرب آفریقا، در دهکده جفور که حدود چهار روز با ساحل زامبیا فاصله داشت، در خانواده عمر و بینتا کینته پسری بدنیا آمد که کاملا شبیه مادرش لطیف و زیبا و سیاه بود. قابلهء نیوبوتوی پیر و مادربزرگ یاسیا تا دیدند بچه پسر از از شادی خندیدند. طبق سنت نیاکانشان اگر فرزند اول خانواده‌ای پسر میشد آنرا نشانهء خیر و برکت خداوند برای آن خانواده و   ادامه ...

آلکس هایلی انتشارات جاویدان حسن مروی (مترجم) کتاب غیرایرانی محمدتقی کرباسی (مترجم)